quarta-feira, 20 de agosto de 2008

CabaçoMinhembete mho halaca/loku nikhumbuka Mafalala/Mafalala tiku la va khaveli va bola/Mafalala tiku dza va tsali va swihitana...ni Dzimuca Billy Cuca...ni dzimuca la vanene.....

Sem comentários: